C2U

Oops, our parenting summit is over! If you want to purchase for all interviews with lifetime access, please click on the button below!

Rất tiếc, sự kiện đã kết thúc! Nếu bạn muốn mua toàn bộ các cuộc phỏng vấn để có thể xem trọn đời, vui lòng bấm vào nút phía dưới!

WHO ARE SPEAKERS IN OUR SERIES?

CHUYÊN GIA TRONG CHƯƠNG TRÌNH LÀ AI?

 • Best-selling Children Book Authors
 • School Counselors
 • Family/ Children Therapists
 • Experienced Educators
 • Parentings Trainers/ Coaches
 • Tác giả sách trẻ em bán chạy nhất
 • Chuyên gia tư vấn học đường
 • Nhà tâm lý trị liệu cho gia đình/ trẻ em
 • Chuyên gia đào tạo/ khai vấn về làm cha mẹ
HIGHLIGHT TOPICS IN THE SUMMIT

NHỮNG CHỦ ĐỀ NỔI BẬT TRONG CHUỖI CHIA SẺ

 • Open communication, connect with kids on the emotional level
 • Technology devices and emotional developments
 • Tips to create quality time with your kids
 • Create emotional balance in your family
 • Steps to raise your kids happily & confidently
 • Cuộc trò chuyện mở, kết nối cảm xúc với con
 • Các thiết bị công nghệ & quá trình phát triển cảm xúc
 • Bí quyết để tạo thời gian chất lượng với con
 • Tạo sự cân bằng cảm xúc trong gia đình
 • Các bước để nuôi dạy con hạnh phúc và tự tin